KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • İç motivasyonu yüksek kendine güvenen, kendinden ve işinden memnun çalışanlarla müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan hizmet kalitesi ile çalışırız. 
 • Başarının anahtarının insana yatırımdan başladığına inanırız. 
 • Açık iletişimin, karşılıklı saygı ve bağlılığın yüksek olduğu bir ortamda çalışırız. 
 • Tüm çalışanların kendini önemli hissettiği, ortak amaçları görebildiği ekip çalışması anlayışı ile sürekli gelişmeyi kendimize hedef ediniriz. 
 • Çözüm anlayışı işletme karakterimizdir. 
 • Teknolojiyi izleyerek, haberleşme sektöründeki gelişmeleri ürün ve hizmet sunuş anlayışımıza yansıtırız. 
 • Müşterilerimize hizmet verirken, açıklık, dürüstlük ve adalet temel ve vazgeçilmez anlayışımızdır. 
 • Kendimizi müşterilerimizin yerine koyarak, gerek sunduğumuz üründe, gerekse verdiğimiz hizmette ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi taahhütlerine uyarak beklentilerin üzerinde hizmet veririz. 
 • Tüm birimlerde, uygulanabilir şartları yerine getirmek, sürekli gelişme ve iyileştirme uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlayıp etkinliği ve verimliliği arttırmak; müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul ederek ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem standart’ının gereklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır. 

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Çevre Politikamız
 • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak.
 • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
 • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
 • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,
 • Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek,
 • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
 • Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek Çevre Politikamızdır. Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.